“ เรามุ่งเน้นการเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความสามารถ หลายด้านมีความสุข มีพัฒนาการตามวัย ”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

โรงเรียนอนุบาล Kids Academy

 

ที่อยู่ 700 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

โทร.044-258311 มือถือ 081-8781111, 081-7607031

 

E-mail : kidspunjapatana@gmail.com

 

Facebook : KidsAcademy Nakhonratchasima

 

โรงเรียนอนุบาล Kids Academy

700 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.044-258311 มือถือ 081-8781111, 081-7607031

E-mail : kidspunjapatana@gmail.com Facebook : KidsAcademy Nakhonratchasima