“ เรามุ่งเน้นการเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความสามารถ หลายด้านมีความสุข มีพัฒนาการตามวัย ”

 

หลักสูตร

 

     โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร 3 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบ AEC ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการแข่งขันในสังคมอนาคต หลักสูตรเน้นความสำคัญของเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ จริยธรรม ศาสนา สังคมศึกษา ศิลปะ พละศึกษา ดนตรี งานฝีมือ ทัศนะศึกษาและวัฒนะรรมไทย และได้มีหลักสูตรสอนเสริมพิเศษระหว่างเรียนและหลังเลิกเรียน ที่จะพัฒนานักเรียนในแนวทางที่แสดงถึงศักยภาพที่โดดเด่น หรือที่ผู้ปกครองต้องการปูรากฐานให้บุตรหลาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไป

         
         
         
         

 

โรงเรียนอนุบาล Kids Academy

700 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.044-258311 มือถือ 081-8781111, 081-7607031

E-mail : kidspunjapatana@gmail.com Facebook : KidsAcademy Nakhonratchasima