“ เรามุ่งเน้นการเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความสามารถ หลายด้านมีความสุข มีพัฒนาการตามวัย ”    โรงเรียนอนุบาล Kids Academy เป็นโรงเรียนเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ฝากเลี้ยง 6 เดือน ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3

    โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร 3 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบ AEC    Kids Academy สถาบันการเรียนรู้และกิจกรรมเด็ก เราเป็นหนึ่งในสถาบันการเรียนรู้และกิจกรรมเด็ก ซึ่งเพียบพร้อม ในทุกๆด้านด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบัน การเรียนรู้และกิจกรรมเด็ก ที่ดีที่สุดในโคราช

หลักสูตร
หลักสูตร

โรงเรียนอนุบาล Kids Academy

700 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.044-258311

มือถือ 081-8781111, 081-7607031

E-mail : kidspunjapatana@gmail.com

Facebook : KidsAcademy Nakhonratchasima

สถาบันการเรียนรู้และกิจกรรมเด็ก Kids Academy Korat

700 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.044-258311

มือถือ 081-8781111, 081-7607031

E-mail : kidspunjapatana@gmail.com

Facebook : KidsAcademy Nakhonratchasima